IM2 Grup

Bústia de suggeriments: La participació de tots és imprescindible per fer realitat la millora constant de IM2 Grup.
Qualsevol suggeriment o reclamació, serà rebuda de manera anònima i analitzada amb el principal objectiu de fer de IM2,
el Grup que tots desitgem. Tots som IM2 Grup!

 

El teu missatge

 

Bústia I+D: Per tal que IM2 Grup sigui el grup col.laboratiu i innovador que tots volem, us convidem a comunicar
aquelles idees que cadascun de nosaltres poguem aportar al creixement i desenvolupament, des del nostre lloc de treball
fins a qualsevol altre departament o tot el Grup. Tots som IM2 Grup!

 

Nom i cognoms

El teu missatge