IM2 Grup

People for people

Les empreses giren al voltant de les persones.
Avui en dia la tecnologia i el capital no garanteixen l’èxit.
Més que mai, la capacitat de potenciar les persones
és un factor competitiu diferencial.

IM2 Grup pot acompanyar-vos en el camí de l’èxit
amb solucions de capital humà àgils, per adaptar-se
ràpidament a les necessitats canviants.

 

IM2 Grup
Gestió de capital humà Formació Prevenció de riscos laborals
ITM Trebal temporal
IEFE Formació
MB Prevent Assessors